×

Değerlendirme Formları

Ölçeklere Giriş

Bipolar bozukluğun izlenmesinde duygudurum belirtileri ön planda gelmektedir. Bu çerçevede aşağıda yaygın kullanılan ve duygudurum belirtilerini ölçme ve değerlendirmeye yarayan ölçekler bulunmaktadır. Bu ölçeklerden PH-9 Depresyon Ölçeğidir ve bireyin çökkünlük yönünde ruh halindeki değişikliği değerlendirmektedir. Diğer yandan Altman Mani Ölçeği ise taşkınlık yönündeki mani belirtilerini değerlendirmeyi sağlar. Bu ölçeklerin ikisi de özbildirim ölçeğidir ve kendinizi değerlendirebileceğiniz gibi, puanlarını hekiminize bildirebilirsiniz.

Diğer yandan bipolar bozukluk riskini değerlendirmek açısından kullanışlı olan üç ölçek daha sitemize eklenmiştir. Bu ölçeklerden hiçbirisinin kesme puanı hastalığı işaret etmemektedir ve kesme puanları pek çok dış etkenden etkilenmektedir. Bu nedenle burada elde ettiğiniz puanı mutlaka bir hekime danışarak açıklığa kavuşturmak gerekmektedir.

Bu ölçeklerden Hipomani Soru Listesi-32-Yenilenmiş Sürüm (HCL-32-R) bireyin bipolar bozukluğu açısından riskini belirlemektedir ve 14 puanın üzerinde alanlarda risk belirmektedir. Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (MDQ) de aynı şekilde riski araştırmaktadır ve kesme puanı 6/7 olarak elde edilmiştir. Bipolar bozukluğun ilk ortaya çıkışını araştıran bir başka ölçek ise Bipolar Prodrom Belirti Ölçeğidir ve hastalığın başlangıcında ortaya çıkan belirtileri değerlendirmektedir. Bu ölçeğin kesme puanı ise 17/18 olarak hesaplanmıştır.