×

Bipolar Bozukluk Belirtileri

Bipolar bozukluğun belirtileri kişiden kişiye büyük ölçüde çeşitlilik gösterebileceği gibi dönemden döneme de değişebilir. Eğer siz ya da herhangi bir tanıdığınız bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsa, lütfen daha fazla bilgi, tanısal testler ve tedavi seçenekleri için bir doktora danışın.

DEPRESYON

• Umutsuzluk hisleri
• İşe, okula, hobilere vb. dönük ilgi kaybı
• Sosyal çekilme
• Ajitasyon ve sinirlilik
• Zayıf konsantrasyon
• Düşük enerji ve uyuşukluk
• Mutsuz duygudurum
• İştahta veya vücut ağırlığında değişiklikler
• Aşırı uyuma veya uykusuzluk
• Özkıyım düşünceleri

MANİ

• Yükselmiş duygudurum
• Aşırı sinirlilik
• Hızlı ve öngörülemez duygusal değişiklikler
• Yarışan düşünceler
• Dikkatte aşırı dağınıklık
• Kişiliğe uyumsuz riskli davranışlar (aşırı harcama, düşüncesizce cinsel ilişkide bulunma)
• Artmış özgüven
• Artmış aktivite düzeyleri
• Azalmış uyku ihtiyacı

Bu konuyla ilgili daha fazlası için www.isbd.org Bilgi Merkezini ziyaret ediniz.