×

Duygudurum Günlüğü

Duygudurum Günlüğü Nedir, Nasıl Kullanılır?

Duygudurumdaki günlük değişiklikleri izlemeye yarayan bir çizelgedir. Özellikle tanının konduğu, tedavinin başladığı ilk aylarda ya da yeni bir hastalık dönemi sonrasında günlük duygudurum değişikliklerini kaydetmeyi, kişinin kendini izlemesini ve bu bilgileri doktoruna aktarması açısından oldukça yararlı bir çizelgedir.

Çizelge bir aylıktır, her ay ayrı bir sayfa doldurulur. Her gün duygudurumun hareketlilik, hipomani ya da mani lehine bulguları +1 ile +5 arasında; depresif belirtilerin olduğu duygudurum var ise -1 ile -5 arasında derecelendirilir. Eğer herhangi bir anormallik yok, olağan çizgide ise 0 işaretlenir.

Çizelgede anksiyete, iritabilite(kolay öfkelenme) ve gerçek dışı düşünce ve algıları tanımlayan psikotik belirtiler de 0 ile 3 arasında değerlendirilir.

Günlük toplam uyku süresinin saat olarak kaydedilmesi de bipolar bozukluk izleminde önemlidir. Aylık kilo bir kez ve kadın hastalarda adet kanamasının başladığı ilk gün de işaretlenir.

Duygudurum Günlüğü